نویسنده = آذر برادران
بررسی نتایج به دست آمده با تکنیک Immunohistochemistry (IHC) در ارزیابی افزایش بیان HER2 در بافت کارسینومای مهاجم مجرایی پستان با روش Fluorescence in situ hybridization (FISH)

دوره 33، شماره 366، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2321-2326

آذر برادران؛ پروانه حاج علیخانی؛ محمد کاظم غیبی؛ محمدرضا مهاجری؛ علی مهرابی کوشکی


بررسی نقش حمایتی ویتامین C بر مسمومیت کبدی و کلیوی ناشی از تجویز وانادیل سولفات

دوره 33، شماره 366، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2351-2359

عاطفه مهدیان راد؛ صفورا مظاهری؛ مهدی نعمت‌بخش؛ اردشیر طالبی؛ آذر برادران


تأثیر اسپیرونولاکتون بر کاهش پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ 2

دوره 30، شماره 200، مهر و آبان 1391

محمد کرمی هرستانی؛ سعید بهرادمنش؛ علی مؤمنی؛ آذر برادران