نویسنده = رخساره معمار
بررسی اثرات L-Arginine و L-NAME در نیمه‌ی اول بارداری بر بافت بیضه‌ی جنین و فرزند موش سوری قبل و بعد از تولد

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1871-1877

سیما صباغ؛ مهناز آذرنیا؛ مژگان مختاری؛ مهسا رستمی؛ لیلا دهقانی


کاردیومیوسیت‌های مشتق از سلول‌های بنیادی ترانسفکت‌شده‌ی جنینی موش: مدلی مناسب برای بررسی توکسیسیته‌ی داروها

دوره 31، شماره 259، آذر و دی 1392، صفحه 1779-1786

لیلا دهقانی؛ محبوبه فرخ‌پور؛ علی حائری روحانی؛ الهه پور عزیزی؛ محمد حسین نصر اصفهانی؛ حسین بهاروند