نویسنده = سمیه رئیسی
تجزیه و تحلیل پیوستگی ژنتیکی لوکوس‌های DFNB40 و DFNB48 در خانواده‌هایی با ناشنوایی غیر سندرمی مغلوب اتوزومی از استان‌های غربی کشور

دوره 34، شماره 374، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 214-220

اعظم پوراحمدیان؛ محمدامین طباطبایی‌فر؛ سمیه رئیسی؛ پریا علی‌پور؛ نجمه فتاحی؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری


بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد

دوره 33، شماره 346، مهر و آبان 1394، صفحه 1308-1317

پریا علی‌پور؛ محمد امین طباطبایی‌فر؛ سمیه رئیسی؛ نجمه فتاحی؛ اعظم پوراحمدیان؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری


بررسی جهش‌های ژن LRTOMT (لوکوس 63DFNB) در بیماران مبتلا به ناشنوایی غیر سندرمیک مغلوب استان هرمزگان با استفاده از روش‌های PCR-SSCP، PCR-HA و توالی‌یابی DNA

دوره 32، شماره 298، مهر و آبان 1393، صفحه 1330-1337

شهربانو پرچمی برجوئی؛ سمیه رئیسی؛ فاطمه رضائیان؛ فاطمه هیبتی؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری


مطالعه‌ی لوکوس 3DFNB وابسته به ناشنوایی غیر سندرمیک اتوزومال مغلوب در جمعیتی از ناشنوایان ایرانی با روش آنالیز پیوستگی ژنتیکی

دوره 32، شماره 285، خرداد و تیر 1393، صفحه 669-677

سمیه رئیسی؛ محمد حسین صنعتی؛ محمد امین طباطبائی‌فر؛ حمیدرضا پورجعفری؛ زرین مینوچهر؛ افسانه شاورزی؛ میترا عطایی؛ محبوبه کثیری؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری