نویسنده = رحیم گل‌محمدی
شاخص‌های التهابی مبتنی بر سلول‌های خون در بیماران کووید-۱۹ با درجات مختلف درگیری ریه

دوره 41، شماره 752، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1226-1234

10.48305/jims.v41.i752.1226

محمدشفیع مجددی؛ محمدرضا آرام؛ رامین شهرآیینی؛ ابوالفضل شکیبا؛ سعیده سادات شبیری