نویسنده = علی احمدی
بررسی اتیولوژی و توزیع فراوانی گلومرولونفریت کرسنتیک در بیوپسی‌های کلیه

دوره 34، شماره 387، مرداد و شهریور 1395، صفحه 692-700

آیدا جلال؛ سید محسن حسینی؛ زهره زمانی؛ سمانه خدادادی؛ میترا مرادی؛ حمید نصری


روز جهانی دیابت سال 2015: کار درست امروز، تغییر بهتر فردا

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2417-2419

شیرین صادقپور؛ حمید نصری


ایریزین، نشان‌گر زیستی جدید در تشخیص تصلب شریان و سکته‌ی قلبی

دوره 33، شماره 350، مهر و آبان 1394، صفحه 1506-1516

آزیتا فتاحیان؛ هاشم نیری؛ معصومه صادقی


مقایسه‌ی اثر صافی‌های High-Flux و Low-Flux بر کفایت همودیالیز در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی تحت همودیالیز

دوره 33، شماره 331، خرداد و تیر 1394، صفحه 563-573

روح اله نریمانی؛ محدثه پورپونه؛ سعید مردانی؛ سلیمان خیری؛ حمید نصری


اثرات حفاظت کلیوی متفورمین

دوره 32، شماره 307، آذر و دی 1393، صفحه 1832-1837

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری


مقایسه‌ی الگوی شیوع فشار خون بالا و دیابت نوع 2 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1537-1545

علی احمدی؛ سید سعید هاشمی نظری؛ زهرا مولوی چوبینی؛ حمید نصری


سمیت عصاره‌ی آبی- الکلی کلپوره (Teucrium polium) بر کلیه‌ی موش صحرایی

دوره 32، شماره 290، مرداد و شهریور 1393، صفحه 938-946

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی


ارتباط میان سطح سرمی منیزیم و پروفایل چربی در بیماران تحت دیالیز صفاقی و همودیالیز

دوره 32، شماره 291، مرداد و شهریور 1393، صفحه 1010-1017

هوشنگ سندگل؛ دادخدا اله صوفی؛ حمید نصری


زنجبیل و نفروپاتی دیابتی

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 86-89

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری


اثر محافظتی سیر بر سمیت ناشی از استرس اکسیداتیو آمینوگلیکوزیدها

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2412-2422

حمید نصری؛ محمود رفیعیان کوپایی


آنتی اکسیدان تراپی در بیماران همودیالیزی

دوره 31، شماره 261، آذر و دی 1392، صفحه 1897-1900

محمود رفیعیان کوپایی؛ آرش بیکی


تشدید نفروپاتی IgA با هیپراوریسمی

دوره 31، شماره 253، مهر و آبان 1392، صفحه 1518-1521

محمود رفیعیان کوپایی؛ شمین قبادی؛ حمید نصری


اثرات محافظتی عصاره‌ی سیر بر نفروپاتی دیابتی

دوره 31، شماره 248، مهر و آبان 1392، صفحه 1267-1269

محمود رفیعیان کوپایی؛ شمین قبادی؛ حمید نصری


هلیکوباکتر پیلوری و منیزیوم سرم در بیماران همودیالیزی

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 808-810

محمود رفیعیان کوپایی؛ شمین قبادی؛ حمید نصری


توانایی اریتروپوئتین در حفاظت از آسیب کلیوی: اثری فراتر از اثرات تحریکی در خون‌سازی

دوره 31، شماره 235، خرداد و تیر 1392، صفحه 619-622

محمود رفیعیان کوپایی؛ فاطمه قائد امینی؛ حمید نصری