نویسنده = سیران کاکه برایی
مقدمه‌ای بر مهندسی بافت و پرکاربردترین داربست‌های مورد استفاده در آن

دوره 36، شماره 488، مرداد و شهریور 1397، صفحه 823-837

10.22122/jims.v36i488.10056

الهام قنبری؛ لیلا ناصری؛ مظفر خزاعی؛ محسن اکبری؛ فاطمه الهیان؛ سیدعباس میرزایی؛ اکرم علیزاده


خواص بیوفارماکولوژیک رسوراترول

دوره 32، شماره 308، آذر و دی 1393، صفحه 1879-1896

سیران کاکه برایی؛ الهام نیرومند؛ مظفر خزاعی