نویسنده = مجید ملکی
راهنمای بالینی مدیریت نارسایی قلبی مزمن

دوره 31، شماره 271، بهمن و اسفند 1392، صفحه 2442-2457

محمود محمدزاده شبستری؛ رزیتا داودی؛ فروه وکیلیان؛ مریم صالحی؛ هاله قوشخانه‌ئی؛ عباسعلی رفیقدوست؛ علی‌اصغر دادگر؛ فریدون نوحی بزنجانی؛ فریدون میربلوک؛ مجید ملکی؛ گلناز صبوری