نویسنده = علیرضا مهری دهنوی
استخراج ویژگی از سیگنال‌های الکتروکاردیوگرافی و وکتورکاردیوگرافی و مقایسه و ارزیابی آن‌ها

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 256-262

علیرضا مهری دهنوی؛ آسیه میرکاظمی؛ محدثه بهجتی


مقایسه‌ی محلی نسبت کاپ به دیسک چشم چپ و راست افراد سالم با استفاده از تصاویر Optical Coherence Tomography (OCT)

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2381-2387

مرضیه مختاری؛ حسین ربانی؛ علیرضا مهری دهنوی؛ محمدرضا اخلاقی


تبدیل خطی محلی بین لیدهای Frank (XYZ) سیگنال وکتورکاردیوگرام و سیگنال الکتروکاردیوگرام 12 کاناله

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1557-1566

نیلوفر صالح‌پور؛ علیرضا مهری دهنوی؛ حسین ربانی؛ محدثه بهجتی