نویسنده = میلاد برادران
طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی پروستات با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با کرنل‌های مختلف ازتصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T2

دوره 38، شماره 602، بهمن و اسفند 1399، صفحه 893-899

10.22122/jims.v38i602.13075

محمدرضا عزیزیان؛ مهناز اتحاد توکل؛ سعید خان باباپور؛ آذر برادران؛ میلاد برادران؛ احمد شانئی


بررسی تغییرات سطح پروتئین Occludin و ارتباط آن با دز مثانه در بیماران تحت پرتودرمانی خارجی پروستات

دوره 35، شماره 428، خرداد و تیر 1396، صفحه 482-487

میلاد برادران قهفرخی؛ علیرضا عموحیدری؛ پروانه شکرانی


بررسی تأثیر امواج فراصوت در حضور نانو ذرات طلا بر میزان مرگ سلول‌های ملانوما

دوره 34، شماره 412، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1550-1555

احمد شانئی؛ میلاد برادران؛ محمد مهدی شانئی


طراحی و ارزیابی یک اپلیکاتور مخصوص برای پرتودرمانی کارسینومای لب

دوره 32، شماره 297، مهر و آبان 1393، صفحه 1310-1318

پروانه شکرانی؛ میلاد برادران قهفرخی؛ مریم خرمی‌زاده