نویسنده = مجید خیراللهی
اثر اینترفرون بتا بر بیان miR-145 در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis

دوره 34، شماره 396، مهر و آبان 1395، صفحه 1013-1018

نعیم احتشام؛ محمدرضا شریفی؛ فریبرز خوروش؛ مجید خیراللهی


بیان پروانسولین انسانی در گیاه با استفاده از ناقل pVUT (Plasmid Viral University of Tehran)

دوره 33، شماره 327، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 346-354

مهناز خیرالهی؛ علی‌اکبر شاه نجات بوشهری؛ مجید خیراللهی؛ فریبا ابوئی مهریزی؛ هوشنگ علیزاده


سنتز miRNA و مکانیسم‌های تنظیمی

دوره 32، شماره 296، مهر و آبان 1393، صفحه 1259-1268

نعیم احتشام؛ مهدیه مودی؛ مجید خیراللهی