نویسنده = رضا قراخانلو
اثر 8 هفته تمرین هوازی تناوبی قبل و بعد از القای سرطان پستان بر سطح سرمی آیریسین و رشد تومور در موش Balb/c

دوره 35، شماره 459، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1775-1784

10.22122/jims.v35i459.9266

سمانه خلیق‌فرد؛ حمید رجبی؛ رضا قراخانلو؛ سولماز خلیق‌فرد؛ وحید ستوده؛ علی محمد علیزاده


تأثیر چهار هفته شنای هوازی بر میزان عامل نورون‌زایی مشتق‌ از مغز و گیرنده‌ی آن در بافت مغز موش‌های مبتلا به انسفالومیلیت خود ایمن تجربی

دوره 35، شماره 448، مهر و آبان 1396، صفحه 1263-1270

سید مهدی سیدالحسینی؛ حمید رجبی؛ عطااله غدیری؛ رضا قراخانلو؛ علیرضا سرکاکی