نویسنده = فریبا نادعلیان دستجردی
طراحی حفاظ به منظور کاهش آلودگی‌های فوتونوترونی در شتاب دهنده‌ی پزشکی 20 Saturne

دوره 32، شماره 300، مهر و آبان 1393، صفحه 1433-1443

فریبا نادعلیان دستجردی؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ محمدحسن علامت‌ساز؛ مصطفی خسروی؛ میلاد برادران قهفرخی