نویسنده = سلمان خزایی
بررسی اپیدمیولوژیک بیماری تب مالت در استان اصفهان در سال 1391

دوره 33، شماره 355، آذر و دی 1394، صفحه 1784-1795

مهدی محمدیان؛ حمید صالحی‌نیا؛ سلمان خزایی؛ جواد رمضان‌پور؛ عبداله محمدیان هفشجانی


ارزیابی عوامل مرتبط با تأخیر در تشخیص بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت

دوره 33، شماره 332، خرداد و تیر 1394، صفحه 596-603

سلمان خزایی؛ قدرت‎اله روشنایی؛ زهرا کوسه‌لو؛ علی ظهیری؛ عبداله محمدیان هفشجانی؛ حمید صالحی‌نیا