نویسنده = زهرا غیور نجف آبادی
ارزیابی روش‌های تشخیص میکروسکوپی و تست تشخیص سریع در مقایسه با تست PCR در تشخیص پلاسمودیوم ویواکس در افراد مشکوک به مالاریا

دوره 41، شماره 723، مرداد و شهریور 1402، صفحه 452-458

10.48305/jims.v41.i723.0452

محمود صادقی؛ محمد کاظمی؛ سید امیررضا ظهیرمیردامادی؛ الهام حیدری؛ زهرا غیور نجف آبادی


فعالیت پروتئازی در ساب تایپ‌های مختلف بلاستوسیستیس در اصفهان

دوره 40، شماره 669، خرداد و تیر 1401، صفحه 288-294

10.48305/jims.v40.i669.0288

فرزین خسروی دانش؛ سمیه موسوی مبارکه؛ حسین یوسفی دارانی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


بررسی آپوپتوز و غیر باروری کیست هیداتیک

دوره 39، شماره 650، بهمن و اسفند 1400، صفحه 883-888

10.22122/jims.v39i650.14607

مریم رحمانی دهاقانی؛ زهرا غیور نجف آبادی


فراوانی انواع ژنوتایپ‌های ژن MSP-3α پلاسمودیوم ویواکس در بیماران مبتلا به مالاریا با استفاده از روش Nested Polymerase Chain Reaction

دوره 38، شماره 600، آذر و دی 1399، صفحه 856-861

10.22122/jims.v38i600.13330

سپیده طلوعی؛ سید امیررضا ظهیرمیردامادی؛ سید حسین حجازی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی


تأثیر پردنیزولون و مومتازون بر بهبود زخم ایجاد شده توسط لیشمانیا ماژور در موش BALB/c

دوره 38، شماره 580، مرداد و شهریور 1399، صفحه 415-421

10.22122/jims.v38i580.12405

غزاله مهابادی؛ صدیقه صابری؛ سید حسین حجازی دهاقانی؛ زهرا غیور نجف آبادی


مقایسه‌ی فراوانی Blastocystis با روش مستقیم و کشت، در بین متقاضیان دریافت کارت بهداشت در شهر اصفهان سال 1396

دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398، صفحه 1013-1018

10.22122/jims.v37i540.12283

سمیه موسوی مبارکه؛ حسینعلی یوسفی؛ زهرا غیور نجف‌آبادی