نویسنده = سعید مردانی
بررسی سمیت عصاره‌ی هیدروالکلی هندوانه‌ی کوهی Momordica Charantia بر کبد موش‌های سوری نر

دوره 34، شماره 376، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 277-284

حمید نصری؛ سعید مردانی؛ محمود رفیعیان کوپایی


بررسی ارتباط کاهش اسید اوریک با کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپراوریسمی و پرفشاری خون

دوره 33، شماره 353، آذر و دی 1394، صفحه 1672-1685

محدثه پورپونه؛ روح‌اله نریمانی؛ سعید مردانی؛ علی مومنی


مقایسه‌ی اثر صافی‌های High-Flux و Low-Flux بر کفایت همودیالیز در بیماران مبتلا به بیماری کلیوی مرحله‌ی نهایی تحت همودیالیز

دوره 33، شماره 331، خرداد و تیر 1394، صفحه 563-573

روح اله نریمانی؛ محدثه پورپونه؛ سعید مردانی؛ سلیمان خیری؛ حمید نصری