نویسنده = مسلم نجفی
بررسی اطلاعات دارویی در برگه‌های راهنمای دارویی آنتی‌بیوتیک‌های کودکان در ایران

دوره 37، شماره 552، آذر و دی 1398، صفحه 1263-1271

10.22122/jims.v37i552.12518

وحیده زارع گاوگانی؛ زهرا احمدپور؛ مسلم نجفی؛ طاهره اعتراف اسکوئی


بررسی اثرات ضد التهابی نئوستیگمین در مدل التهابی حاد Air Pouch در موش صحرایی نر

دوره 37، شماره 543، مهر و آبان 1398، صفحه 1092-1099

10.22122/jims.v37i543.12449

ایمان حاج‌حسن؛ پروین قدیمی؛ مسلم نجفی؛ لیلا روشنگر؛ طاهره اعتراف اسکوئی


تأًثیر ویتامین D و کلسیم- ویتامین D بر کیفیت خواب در زنان باردار مبتلا به گرفتگی عضلات پا: یک کارآزمایی بالینی سه سو کور کنترل شده

دوره 32، شماره 320 ویژه نامه (طب مکمل)، بهمن و اسفند 1393، صفحه 2444-2453

مژگان میرغفوروند؛ سکینه محمد علیزاده چرندابی؛ آمنه منصوری؛ مسلم نجفی؛ فرزانه خدابنده