نویسنده = ملیحه امیریان
نیازهای زوجین نابارور بعد از درمان ناموفق با روش‌های کمک باروری: یک مرور سیستماتیک

دوره 37، شماره 531، مرداد و شهریور 1398، صفحه 695-707

10.22122/jims.v37i531.11881

سمیرا ابراهیم‌زاده ذگمی؛ رباب لطیف‌نژاد رودسری؛ رکسانا جان‌قربان؛ سید مجتبی موسوی بزاز؛ ملیحه امیریان


گزارش یک مورد درمان موفقیت‌آمیز Thrombotic Thrombocytopenic Purpura در حاملگی

دوره 34، شماره 388، مرداد و شهریور 1395، صفحه 751-755

ملیحه امیریان؛ فائزه جعفریان؛ الهام امینی