نویسنده = فاطمه مختاری
بررسی توزیع فراوانی Anti-Tissue Transglutaminase IgA در بیماران مبتلا به آلوپسی آره‌آتا

دوره 34، شماره 379، خرداد و تیر 1395، صفحه 381-386

فاطمه مختاری؛ فرحناز فاطمی نائینی؛ طیبه پنجه‌پور؛ سید محسن حسینی؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده


بررسی اثربخشی استات روی 2/1 درصد موضعی در درمان خارش و اریتم بیماران سبورئیک درماتیت تحت درمان با محلول کتوکونازول 2 درصد

دوره 34، شماره 378، خرداد و تیر 1395، صفحه 362-366

فاطمه مختاری؛ گیتا فقیهی؛ شادی گلچین؛ سید محسن حسینی؛ محمدعلی نیلفروش‌زاده