نویسنده = حسین عابد نطنزی
تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما

دوره 40، شماره 673، مرداد و شهریور 1401، صفحه 375-382

10.48305/jims.v40.i673.0375

جاوید اسماعیل‌پور؛ علیرضا براری؛ احمد عبدی؛ حسین عابد نطنزی


تأثیر تمرین تناوبی شدید و عسل آویشن بر تکثیر و تمایز سلول‌های قلبی رت‌های نر مبتلا به دیابت نوع دو

دوره 40، شماره 660، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 76-84

10.48305/jims.2022.16306

مهدیه کوشا؛ حسین عابد نطنزی؛ ماندانا غلامی؛ فرشاد غزالیان


تأثیر 8 هفته تمرینات هوازی و مصرف عصاره‌ی هسته‌ی انگور بر شاخص‌های عملکردی قلبی- عروقی مردان غیرفعال

دوره 34، شماره 409، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1439-1444

حمزه مرادی؛ حجت‌اله نیکبخت؛ خسرو ابراهیم؛ حسین عابد نطنزی


تأثیر شش هفته تمرین شنا همراه با مصرف عصاره‌ی آلوئه‌ورا بر نیمرخ چربی موش‌های نر مبتلا به دیابت

دوره 34، شماره 411، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1515-1522

علی خواجه‌لندی؛ حسین عابد نطنزی؛ حجت‌اله نیک‌بخت