نویسنده = امیرعلی مهوری حبیب‌آبادی
بررسی عوامل مؤثر بر بازدهی جراحی صرع در بیماران مبتلا به صرع ناشی از تومور مغزی

دوره 34، شماره 410، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1466-1474

جعفر مهوری حبیب‌آبادی؛ باقر ذکی؛ شروین بدیهیان؛ نوید منوچهری؛ رضا بصیرت‌نیا؛ مجید برکتین؛ محمد زارع؛ هوشنگ معین؛ امیرعلی مهوری حبیب‌آبادی