نویسنده = محبوبه فریدن اصفهانی
بررسی فراوانی بروز اختلالات شناختی پس از بیهوشی در افراد بالای 60 سال و تعیین عوامل خطر

دوره 36، شماره 487، مرداد و شهریور 1397، صفحه 779-786

10.22122/jims.v36i487.7386

پروین ساجدی؛ نسیم احمدپور؛ فاطمه مومنی


بررسی عوامل خطر Multiple Sclerosis اطفال در استان اصفهان: با تمرکز ویژه بر نقش بلوغ

دوره 35، شماره 424، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 335-339

مسعود اعتمادی‌فر؛ پدرام معینی؛ ساناز معصومی؛ امین باقری قلعه سلیمی؛ علی علوی؛ محبوبه فریدن اصفهانی