نویسنده = علی جهانیان نجف‌آبادی
اثرات عصاره ی سیر بر بیان ژن‌های IFNγ، IL-17F و IL-17A در سلول‌های تک هسته‌ای خون محیطی در بیماری Multiple Sclerosis

دوره 40، شماره 684، مهر و آبان 1401، صفحه 632-639

10.48305/jims.v40.i684.0632

غزل رادپرور؛ مسعود صادقی دینانی؛ ناهید اسکندری؛ نسرین زارع؛ وحید شایگان‌نژاد؛ علی جهانیان نجف‌آبادی


اثرات سمیت سلولی و القای آپوپتوز توسط عصاره‌های گیاه Allium Giganteum بر رده‌های سلولی MCF-7 و HeLa

دوره 39، شماره 636، 1400، صفحه 578-583

10.22122/jims.v39i636.14126

فاطمه حسین‌زاده؛ مسعود صادقی دینانی؛ علی جهانیان نجف‌آبادی


ارزیابی درون‌تن ایمنی فیوژن پروتئین DT386-BR2 به عنوان یک کاندیدای دارویی ضد سرطان در مدل موشی

دوره 35، شماره 433، مرداد و شهریور 1396، صفحه 655-661

فاطمه شفیعی؛ راضیه انتشاری؛ محمد ربانی؛ علی جهانیان نجف آبادی