نویسنده = علیرضا سام‌زاده کرمانی
بررسی اثر تجویز طولانی مدت نانوذرات نیکل اکسید (NiO) سنتز شده به روش سبز بر هیستوپاتولوژی کبد، کلیه و بیضه‌ی موش صحرایی

دوره 37، شماره 550، آذر و دی 1398، صفحه 1226-1232

10.22122/jims.v37i550.12081

محمد رضا حاجی‌نژاد؛ صدیقه بامری؛ حمید بیضایی؛ علیرضا سام‌زاده کرمانی


اثر عصاره‌ی هیدروالکلی میوه‌ی ستاره‌ای بر آسیب حاد کبدی ناشی از استات سرب در موش صحرایی

دوره 34، شماره 411، بهمن و اسفند 1395، صفحه 1531-1536

رضا شیرازی‌نیا؛ محمدرضا حاجی‌نژاد؛ عباس جمشیدیان؛ علیرضا سام‌زاده کرمانی؛ پریسا حسنین