نویسنده = علیرضا براری
تأثیر تمرینات استقامتی و عصاره‌ی گزنه بر بیان ژن COX-1 و COX-2 در موش‌های مبتلا به سرطان ملانوما

دوره 40، شماره 673، مرداد و شهریور 1401، صفحه 375-382

10.48305/jims.v40.i673.0375

جاوید اسماعیل‌پور؛ علیرضا براری؛ احمد عبدی؛ حسین عابد نطنزی