نویسنده = رضا حاجیان
طراحی، ساخت و ارزیابی نمونه‌ی اولیه‌ی سامانه‌ی لیزری شبیه‌ساز Computed Tomography (CT) در پرتودرمانی

دوره 36، شماره 483، مرداد و شهریور 1397، صفحه 637-643

10.22122/jims.v36i483.9973

سجاد سعادتی‌راد؛ علیرضا مهری دهنوی؛ نوید نجات‌بخش؛ رضا حاجیان