نویسنده = مریم سمیعی نسب
روش جدید آنالیز فونوکاردیوگرام به منظور غربالگری بخشی از بیماری‌های قلبی- عروقی با به کارگیری مدل یادگیری عمیق

دوره 40، شماره 661، فروردین و اردیبهشت 1401، صفحه 109-114

10.48305/jims.2022.16314

احسان محمدی؛ سعید کرمانی؛ مهدی نوریان زواره؛ آلاله زارع؛ حامد آقا پناه رودسری؛ مریم سمیعی نسب؛ حمید صانعی


ارزیابی و تخمین ویژگی‌های جدید از روی دادگان صدای قلبی به منظور تشخیص ناهنجاری‌های قلب

دوره 36، شماره 506، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1444-1449

10.22122/jims.v36i506.10677

مهدی نوریان زواره؛ سعید کرمانی؛ سید محمد هاشمی جزی؛ مریم سمیعی نسب