نویسنده = محمدرضا صبری
عوامل تسهیل کننده و بازدارنده کاهش وزن در نوجوانان مبتلاء به اضافه وزن و چاقی: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1401

10.48305/jims.2022.24142.0

علیرضا احمدی؛ محمد رضا صبری؛ زهره سادات نوابی؛ مریم اقبالی بابادی؛ علیرضا خسروی؛ نوشین محمدی فرد


پی‌گیری طولانی مدت استنت‌گذاری مسیر خروجی بطن راست در مقابل شانت Blalock Taussig (BT) پس از جراحی کامل تترالوژی فالوت

دوره 38، شماره 574، خرداد و تیر 1399، صفحه 296-302

10.22122/jims.v38i574.12483

مهدی قادریان؛ حمید بیگدلیان؛ محمد رضا صبری؛ علیرضا احمدی؛ بهار دهقان؛ چهره مهدوی؛ هلا بوسو