نویسنده = فیروزه معین‌زاده
اثر تجویز شربت گیاهی حاوی عصاره‌ی انار، نعنا و عسل بر روی بهبود شاخص‌های تن‌سنجی و کاهش کاشکسی در بیماران تحت دیالیز صفاقی

دوره 40، شماره 688، مهر و آبان 1401، صفحه 729-737

10.48305/jims.v40.i688.0729

نیلوفر فاضل؛ فیروزه معین‌زاده؛ سید محمد حسین روحانی؛ شیرین سادات بدری؛ لیلا محمدتقی‌زاده کاشانی