نویسنده = محمد ملک احمدی
رتینوپاتی ایسکمیک پرولیفراتیو مقاوم یک‌طرفه در یک کودک مبتلا به نوروفیروماتوز نوع 1؛ گزارش موردی

دوره 40، شماره 704، بهمن و اسفند 1401، صفحه 1138-1142

10.48305/jims.v40.i704.1138

محمد ملک احمدی؛ علیرضا دهقانی؛ حشمت اله قنبری؛ مهدی توکلی


تاثیر محیط روئی حاصل از سلول‌های بنیادی مشتق از دندان بر روی ضخامت شبکیه‌ی آسیب دیده‌ی چشم رت

دوره 40، شماره 668، خرداد و تیر 1401، صفحه 256-261

10.48305/jims.v40.i668.0256

علیرضا دهقانی؛ محمد ملک احمدی؛ فرشته کرمعلی؛ ساره سروش‌زاده؛ حشمت‌اله قنبری؛ اردشیر طالبی؛ محمدحسین نصر اصفهانی