کلیدواژه‌ها = نیتریک اکسید
بررسی اثرات L-Arginine و L-NAME در نیمه‌ی اول بارداری بر بافت بیضه‌ی جنین و فرزند موش سوری قبل و بعد از تولد

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1871-1877

سیما صباغ؛ مهناز آذرنیا؛ مژگان مختاری؛ مهسا رستمی؛ لیلا دهقانی