کلیدواژه‌ها = دزیمتری ترمولومینسانس
اندازه‌گیری و مقایسه‌ی دز تابشی پوست در تصویربرداری از ناحیه‌ی مفصل هیپ به دو روش Computed Tomography Scan (CT Scan) و Stereoradiography

دوره 36، شماره 509، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1572-1577

10.22122/jims.v36i509.10857

مهدیه قدیمی؛ علی اصغر پرچ؛ نورالدین عبدی قوشبلاغ؛ سید محمد جلیل ابریشم؛ رضا نفیسی‌مقدم؛ فتح‌اله بوذرجمهری


بررسی میزان اشعه‌ی X دریافتی پرسنل بیهوشی در هنگام استفاده از فلورسکوپی در اعمال جراحی اورتوپدی

دوره 33، شماره 360، آذر و دی 1394، صفحه 2013-2018

داریوش مرادی فارسانی؛ خسرو نقیبی؛ کامران منتظری؛ میترا لطف الهی