کلیدواژه‌ها = آلوئه‌ورا
ژل آلوئه‌ورا موجب بهبود اختلالات ساختاری مغز موش‌های صحرایی نر دیابتی شده توسط استرپتوزوتوسین می‌شود.

دوره 35، شماره 422، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 235-242

محمد بهرامی تپه‌بور؛ یزدان مظاهری؛ محمود خاکساری مهابادی؛ سید رضا فاطمی طباطبایی؛ محمد رضا تابنده


تأثیر آلوئه‌ورا بر نفروتوکسیسیتی کلیوی ناشی از جنتامایسین

دوره 33، شماره 365، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2316-2320

مرضیه کافشانی؛ شبنم حاجیان؛ محمود رفیعیان کوپایی