کلیدواژه‌ها = بیسموت
تأثیر نانو و میکروذرات اکسید بیسموت بر خواص حفاظ از پرتوی شیشه‌های تلوریم به کمک کد MCNPX

دوره 41، شماره 749، بهمن و اسفند 1402، صفحه 1147-1156

10.48305/jims.v41.i749.1147

آرین نیک راه؛ پیوند طاهرپرور؛ علیرضا صدرممتاز


کارایی محافظ‌های نانویی غیر سربی پایه‌ی سیلیکونی جهت حفاظت پرتوی از بیماران در آزمایش‌های رادیولوژی تشخیصی توسط شبیه‌سازی Monte Carlo

دوره 39، شماره 649، بهمن و اسفند 1400، صفحه 860-866

10.22122/jims.v39i649.14574

سیف‌اله اسدپور مقدم؛ رضا ملک زاده؛ سهیلا رفاهی؛ پریناز محنتی؛ احمد شانئی


طراحی حفاظ با پایه‌ی پلیمری عاری از سرب با قابلیت حفاظت پرتویی بالا برای فوتون‌های ایکس در محدوده‌ی رادیولوژی تشخیصی با استفاده از شبیه‌سازی Monte carlo کد MCNP5

دوره 34، شماره 385، مرداد و شهریور 1395، صفحه 637-641

سید محمدجواد مرتضوی؛ علیرضا ظهیری؛ داریوش شهبازی گهرویی؛ صدیقه سینا؛ مسعود حقانی