کلیدواژه‌ها = دیابت نوع دو
مقایسه‌ی الگوی شیوع فشار خون بالا و دیابت نوع 2 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1537-1545

علی احمدی؛ سید سعید هاشمی نظری؛ زهرا مولوی چوبینی؛ حمید نصری


تأثیر ویتامین D بر مقاومت به انسولین در بیماران دیابتی نوع دو: مدل هم‌گروهی جامع

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 777-791

مصطفی واحدیان؛ محمدرضا مراثی؛ محمود پرهام


بررسی رابطه‌ی اسید اوریک سرم با میزان پروتئینوری در بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو

دوره 28، شماره 118، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1232-1239

علی مومنی؛ محمود میرحسینی؛ الهه نیازی