کلیدواژه‌ها = پرفشاری خون
ارتباط سطح سرمی ویتامین D با شاخص‌های سندرم متابولیک و پایش فشار خون 24 ساعته در افراد با پرفشاری خون اولیه

دوره 38، شماره 599، آذر و دی 1399، صفحه 831-836

10.22122/jims.v38i599.12772

سمیرا فرجی؛ رضا حاجی‌زاده؛ رسول زرین؛ بهزاد رحیمی درآباد


بررسی ارتباط بین پرفشاری خون و شاخص‌های آنتروپومتریک در افراد بزرگسال ایرانی

دوره 37، شماره 513، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 31-39

10.22122/jims.v37i513.11096

مهربد وخشوری؛ مریم اقبالی بابادی؛ شمیم شفیعیون؛ آوات فیضی؛ مریم حیدرپور؛ داوود شفیعی؛ علیرضا خسروی؛ نضال صراف زادگان


بررسی ارتباط کاهش اسید اوریک با کاهش فشار خون بیماران مبتلا به هیپراوریسمی و پرفشاری خون

دوره 33، شماره 353، آذر و دی 1394، صفحه 1672-1685

محدثه پورپونه؛ روح‌اله نریمانی؛ سعید مردانی؛ علی مومنی


مقایسه‌ی الگوی شیوع فشار خون بالا و دیابت نوع 2 در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1537-1545

علی احمدی؛ سید سعید هاشمی نظری؛ زهرا مولوی چوبینی؛ حمید نصری