کلیدواژه‌ها = کمردرد
مقایسه‌ی سطح مقطع و ارتشاح چربی عضلات پارا اسپاینال در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن و حاد

دوره 36، شماره 474، خرداد و تیر 1397، صفحه 337-343

10.22122/jims.v36i474.9763

مجید رضوانی؛ محمدرضا اکرمی؛ مجتبی اکبری؛ همایون تابش؛ علی اکرمی


بررسی اثر بی‌حسی نخاعی به عنوان عامل خطر در ایجاد کمردرد در زنان بعد از انجام سزارین

دوره 35، شماره 417، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 32-37

همایون تابش؛ سید بهرام سیف؛ فرناز فرخ‌نیا؛ مجید رضوانی؛ آرین تابش