کلیدواژه‌ها = جراحی قلب
بررسی مقایسه‌ای تأثیر پیش‌گیرانه‌ی تجویز داروی میدودرین بر وازوپلژی حین اعمال جراحی قلب

دوره 34، شماره 392، مرداد و شهریور 1395، صفحه 857-864

مجتبی منصوری؛ محمد ابطحی فهلیانی؛ علی مهرابی


تأثیر آموزش خودمراقبتی در به کار گیری روش‌های مقابله در بیماران پس از جراحی قلب

دوره 29، شماره 135، خرداد و تیر 1390، صفحه 433-444

شهره سیام؛ علیرضا حیدرنیا؛ صدیقه السادات طوافیان


ارتباط بین سطح لاکتات سرمی و عوارض ناشی از عمل جراحی پیوند عروق کرونر در بیماران قلبی

دوره 29، شماره 128، فروردین و اردیبهشت 1390، صفحه 147-154

محسن میر محمد صادقی؛ علی اعتصام پور؛ مژگان قاری پور؛ محمد سعیدی؛ پویا میر محمد صادقی؛ امجد کیانی؛ حمید شمس الکتابی؛ نیلوفر فرهمند؛ افشان اخوان طبیب


اثر محلول گلوکز- انسولین- پتاسیم بر روی عملکرد قلب در جراحی پیوند عروق کرونر به کمک پمپ قلبی–ریوی

دوره 28، شماره 120، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1505-1512

امید آقاداودی؛ سید محمد رضا صفوی؛ عظیم هنرمند؛ سعید پورصیرفی