کلیدواژه‌ها = میتومایسین C
بررسی تأثیر میتومایسین C موضعی بر میزان موفقیت و عوارض بعد از عمل ترابکولکتومی در بیماران مبتلا به گلوکوما

دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2400-2406

حسن رزمجو؛ محمد مهدی نورالدین؛ فرشاد آدینه


بررسی تأثیر افزودن یک دوز اولیه‌ی میتومایسین داخل مثانه‌ای به دوره‌ی درمان تأخیری 6 هفته‌ای بیماران مبتلا به سرطان سطحی مثانه بر میزان و درجه‌ی عود تومور

دوره 28، شماره 121، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1648-1654

فرهاد تدین؛ حمید مزدک؛ محمود صرافیان؛ مظاهر هادی؛ سید مجتبی میرهاشمی؛ محمد هاتف خرمی


عود ناخنک پس از دو روش درمانی پیوند پرده‌ی آمنیوتیک و میتومایسین C

دوره 28، شماره 122، بهمن و اسفند 1389، صفحه 1808-1813

علیرضا دهقانی؛ علیرضا اشتری؛ هومن قطره سامانی