کلیدواژه‌ها = پروستات
طبقه‌بندی سلول‌های سرطانی پروستات با الگوریتم ماشین بردار پشتیبانی با کرنل‌های مختلف ازتصاویر تشدید مغناطیسی با وزن T2

دوره 38، شماره 602، بهمن و اسفند 1399، صفحه 893-899

10.22122/jims.v38i602.13075

محمدرضا عزیزیان؛ مهناز اتحاد توکل؛ سعید خان باباپور؛ آذر برادران؛ میلاد برادران؛ احمد شانئی


اپیدمیولوژی و روند مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات در ایران

دوره 33، شماره 330، خرداد و تیر 1394، صفحه 515-521

حسین رفیع منش؛ مصطفی عنایت راد؛ حمید صالحی‌نیا