کلیدواژه‌ها = سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر
شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر پس از آماده‌سازی برای کولونوسکپی

دوره 41، شماره 738، آذر و دی 1402، صفحه 866-871

10.48305/jims.v41.i738.0866

محمد جعفری؛ مریم سهیلی پور؛ الهام تابش؛ زهره میربیک سبزواری؛ پیمان ادیبی


اثربخشی نوروفیدبک بر شدت علائم گوارشی، افسردگی، اضطراب، استرس و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده‌ی تحریک‌پذیر: یک کارآزمایی بالینی تصادفی با گروه گواه

دوره 41، شماره 712، فروردین و اردیبهشت 1402، صفحه 172-179

10.48305/jims.v41.i712.0172

امراله ابراهیمی؛ سعید نصیری ده سرخی؛ حامد دقاق زاده؛ حمید نصیری ده سرخی؛ صدیقه صدرعاملی


رابطه ی بین ادراک بیماری و شدت علایم در بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر

دوره 29، شماره 137، خرداد و تیر 1390، صفحه 526-536

حمید افشار؛ رضا باقریان سرارودی؛ نسیم فروزنده؛ نیوشا خرمیان؛ حامد دقاق زاده؛ محمد رضا مرآثی؛ پیمان ادیبی