کلیدواژه‌ها = کارنیتین
مقایسه‌ی اثر ال-کارنیتین در مراحل مختلف بارداری بر اختلال حافظه‌ی ناشی از مواجهه با الکل در فرزندان بالغ رت

دوره 40، شماره 667، خرداد و تیر 1401، صفحه 223-230

10.48305/jims.v40.i667.0223

زهرا ایران پور؛ علی حسینی شریف‌آباد؛ محمد ربانی؛ محمد سیدآبادی


تأثیر کارنیتین بر دیس‌لیپیدمی‌ و آنمی‌ در بیماران همودیالیزی

دوره 29، شماره 139، خرداد و تیر 1390، صفحه 596-605

افسون امامی‌نائینی؛ مهناز مرادی؛ مژگان مرتضوی؛ مهدی هادی زاده؛ فرهاد شیرانی؛ علی غلامرضایی؛ حامد بصیر غفوری