کلیدواژه‌ها = پروبیوتیک
شناسایی پروبیوتیک‌های با اثر آنتا‌گونیستی علیه انتروکوک‌های مقاوم به ونکومایسین

دوره 40، شماره 680، مرداد و شهریور 1401، صفحه 532-538

10.48305/jims.v40.i680.0532

بهناز زنگنه کمالی؛ داریوش شکری؛ سید مهدی قاسمی


پاراپروبیوتیک‌ها: راه حلی برای خروج از مشکلات تولید و مصرف پروبیوتیک‌ها

دوره 36، شماره 468، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 131-141

10.22122/jims.v36i468.9055

آتناسادات سمبلستانی؛ رسول شفیعی؛ محمد ربانی خوراسگانی


تأثیر پروبیوتیک در درمان یبوست عملکردی کودکان 12-4 سال

دوره 33، شماره 368، بهمن و اسفند 1394، صفحه 2448-2454

معصومه عابدینی؛ پدرام عطایی؛ عبدالرحیم افخم‌زاده؛ مریم سیف ‌منش؛ بنفشه صداقت


تأثیر پروبیوتیک در درمان عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در کودکان

دوره 29، شماره 146، مرداد و شهریور 1390، صفحه 882-889

حسین صانعیان؛ سمیرا لایق؛ حمید رحیمی