کلیدواژه‌ها = اینترفرون بتا
اثر اینترفرون بتا بر بیان miR-145 در بیماران مبتلا به Multiple sclerosis

دوره 34، شماره 396، مهر و آبان 1395، صفحه 1013-1018

نعیم احتشام؛ محمدرضا شریفی؛ فریبرز خوروش؛ مجید خیراللهی


تعداد و حجم پلاک‌های دمیلینه ممکن است پاسخ به درمان بیماران اسکلروز مولتیپل را پیش‌گویی نماید

دوره 29، شماره 154، مهر و آبان 1390، صفحه 1341-1346

علی حکمت نیا؛ مسعود اعتمادی فر؛ امیر حسین قضاوی؛ فرزانه حکمت نیا؛ امیر رضا رادمرد؛ سید محمد امیر شاه کرمی