کلیدواژه‌ها = اینترفرون گاما
تأثیر طب سوزنی بر سطح سرمی اینترفرون گاما در موش‌های BALB/c آلوده به انگل لیشمانیا ماژور

دوره 31، شماره 245، مرداد و شهریور 1392، صفحه 1077-1085

مهشید شکیباپور؛ شروین غفاری حسینی؛ محسن محمودی؛ فاطمه رستمی؛ سید حسین حجازی


بررسی سایتوکاین‌های IL-4، IFN-γ و IL-17 در بافت تومور، بافت سالم و سرم مبتلایان به تومور پستان

دوره 29، شماره 159، آذر و دی 1390، صفحه 1669-1679

علیرضا عندلیب؛ کامران مقدس؛ فرخنده شریفی؛ نفیسه اسمعیل؛ سید جواد‌ هاشمی‌نیا؛ محمد مؤذنی