کلیدواژه‌ها = هپاتیت B
امکان شناسایی آنتی‌ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg) به روش Enzyme-Linked Aptamer Assay و مقایسه‌ی آن با روش Enzyme-Linked Immunosorbent Assay

دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 233-240

10.22122/jims.v36i471.9727

حمیدرضا میانه‌ساز؛ حسین خان‌احمد؛ مینا میریان؛ مریم بشتام؛ سید نظام‌الدین حسینی


هپاتیت B در مبتلایان به بیماری مرحله‌ی پایانی کلیه، تحت درمان با همودیالیز

دوره 34، شماره 380، خرداد و تیر 1395، صفحه 450-459

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ حشمت‌اله شهبازیان؛ محمد فرامرزی؛ سمانه خدادادی؛ حمید نصری


تعیین فراوانی نسبی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به هپاتیت مزمن B مراجعه کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری اصفهان

دوره 29، شماره 169، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2599-2604

بهروز عطایی؛ فرزین خوروش؛ مهرداد صالحی؛ سارا هوشمند؛ نازیلا کسائیان؛ آناهیتا بابک؛ زری نخودیان؛ مهدی عطایی