کلیدواژه‌ها = ویروس هپاتیت C
ساخت و ارزیابی یک سازه‌ی DNA بیان‌کننده‌ی پروتئین Core ویروس هپاتیت C متصل به آنتی‌ژن S ویروس هپاتیت B به عنوان یک کاندید واکسن

دوره 31، شماره 226، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 150-160

مریم یزدانیان؛ آرش معمارنژادیان؛ حسین خان احمد شهرضا؛ حوریه سلیمانجاهی؛ فاطمه متولی؛ فرزین روحوند


تشخیص هم‌زمان عفونت HIV-1 و HCV با استفاده از تکنیک Nucleic acid sequence based amplification

دوره 29، شماره 172، بهمن و اسفند 1390، صفحه 2865-2874

مهدی پریان؛ سمیرا محمدی یگانه؛ بهزاد خوانساری نژاد؛ مهدیه موندنی‌زاده