کلیدواژه‌ها = زگیل تناسلی
بررسی و مقایسه‌ی صفات شخصیتی در بیماران مبتلا به زگیل تناسلی و افراد سالم

دوره 37، شماره 540، مهر و آبان 1398، صفحه 1019-1025

10.22122/jims.v37i540.11392

آرزو مرادی؛ سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی؛ مهدی رزم‌آرا؛ عمادالدین دارچینی مراغه؛ مریم سعیدی؛ وحید مشایخی


مقایسه‌ی اثربخشی محلول پدوفیلین 25 درصد با کرایوتراپی در درمان زگیل تناسلی زنان

دوره 33، شماره 354، آذر و دی 1394، صفحه 1710-1717

پریچهر کفایی؛ مریم‌السادات ترابی‌پور


مقایسه‌ی اثرات دو روش درمانی لیزر دی‌اکسید کربن و کرایوتراپی (انجماد درمانی) در درمان زگیل‌های دستگاه تناسلی خارجی: مطالعه‌ی شاهددار تصادفی شده

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3016-3022

میرهادی عزیزجلالی؛ غلامحسین غفارپور؛ بابک موسوی فرد