کلیدواژه‌ها = سندرم نفروتیک
عوارض کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک بستری شده در بیمارستان کودکان امام حسین (ع) اصفهان

دوره 33، شماره 359، آذر و دی 1394، صفحه 1999-2003

زهرا جوشقانی؛ آلاله قیصری؛ مجتبی کیخا


مقایسه‌ی موتاسیون در ژن‌های NPHS2 و WT1 در کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک در دو گروه حساس و مقاوم به درمان

دوره 31، شماره 239، مرداد و شهریور 1392، صفحه 800-807

آلاله قیصری؛ مونا ضیائی؛ علی‌رضا مریخی


بررسی کیفیت زندگی کودکان مبتلا به سندرم نفروتیک در شهر اصفهان با استفاده از پرسشنامه هایPedsQl Tm4.0 Generic Core

دوره 31، شماره 229، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 323-331

آلاله قیصری؛ زیبا فرج‌زادگان؛ گلنوش شاهوردی؛ علیرضا مریخی؛ یحیی مدیحی