کلیدواژه‌ها = رده‌ی سلولی
افزایش پوشش پروتئوم سلول‌های Hs578T، متعلق به سرطان پستان، در نمایه‌ی الکتروفورز دو بعدی با حذف کارآمد مداخله‌گرهای غیر پروتئینی

دوره 36، شماره 471، فروردین و اردیبهشت 1397، صفحه 216-220

10.22122/jims.v36i471.9539

حمیدرضا عباسی؛ ندا سرای‌گرد افشاری؛ ندا محمدی؛ محمد مراد فرج‌اللهی؛ رضا فلک


بررسی بیان چندین ژن سرطانی بیضه‌ای در چندین رده‌ی سلولی سرطان پستان

دوره 32، شماره 273، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 50-58

شمس‌الدین یوسف آملی؛ لیلا کوکبی؛ کیوان مجیدزاده اردبیلی؛ رضوان اسماعیلی؛ حمزه رحیمی؛ فهیمه مریمی؛ مرتضی کریمی‌پور