کلیدواژه‌ها = کندروژنز
بررسی تأثیر عصاره‌ی انار در بیان پروتئین کلاژن نوع II، نشانگر ویژه‌ی غضروف در روند کندروژنز سلول‌های بنیادی

دوره 35، شماره 453، آذر و دی 1396، صفحه 1540-1545

10.22122/jims.v35i453.8822

مهری کتانی؛ بهزاد ذوالفقاری؛ میترا سلیمانی؛ علی والیانی؛ بتول هاشمی‌بنی


تأثیر پیاسکلیدین بر القای کندروژنز از سلول‌های بنیادی مشتق از چربی انسان در داربست فیبرین

دوره 33، شماره 357، آذر و دی 1394، صفحه 1862-1870

مجتبی اسماعیلی؛ بتول هاشمی بنی؛ علی والیانی؛ نوشین امیرپور؛ بابک پورملاعباسی؛ محمد کاظمی


تأثیر هورمون استرادیول در تولید پروتئین‌های کلاژن نوع II و اگریکان طی القای روند کندروژنز

دوره 32، شماره 299، مهر و آبان 1393، صفحه 1371-1378

بتول هاشمی‌بنی؛ فرزانه صادقی؛ آزاده کبیری؛ ملک مسعود انصار


مقایسه‌ی نشانگرهای سطحی 14 CDو 44CD در سلول‌های بنیادی مشتق از چربی (ADSCs) و سلول‌های کندروسیت تمایز یافته طی فرایند کندروژنز

دوره 32، شماره 284، خرداد و تیر 1393، صفحه 621-630

روناک زارعی؛ بتول هاشمی بنی؛ ابراهیم اسفندیاری؛ علی والیانی؛ فریبرز کیانپور؛ مریم علی اکبری